Elektronická cigareta vám pomůže zpříjemnit celoživotní návyk

Kouření je snad nejrozšířenějším zlozvykem, pro některé návykem, které na světě najdeme. Dříve se kouření oddávaly především lidé z lepší společnosti, ale časem se stalo kouření víceméně kulturní záležitostí gradující v oblasti střední Evropy.

Elektronické cigarety šetří zdraví vás i vašich blízkých

Princip je přitom velice jednoduchý. Elektronická cigareta totiž spaluje vodní bázi, a právě jejím odpařováním se tvoří aerosol, který pak kuřáci vdechují. Vodní báze je uzpůsobena tak, že může obsahovat nejen specifický podíl látky nikotinu, na který se tvoří závislost, ale také různé jiné příměsi jako mohou být vonné i chuťové vjemy, které zpříjemní kouření jak vám, tak i vašemu okolí.

Právě smrad, který elektronická cigareta neprodukuje, je zároveň tím hlavním důvodem, proč je tak oblíbená a zároveň zdravá. Za nesnášeným smradem totiž stojí spalování tabáku žárem. Jako vedlejší produkt spalování vzniká látka dehet, která je velice škodlivá pro lidský organismus. Ten si s ním nedokáže poradit a výsledkem je tak stále se zvětšující množství dehtu, který je nenávratně uzamčených v naší dýchací soustavě v popředí s plícemi.

Pomoc při odvykání díky kontrolované dávce

Jak už bylo zmíněno, tak mohou různé báze do elektronické cigarety obsahovat odlišný počet látek. Nikotin mezi ně patří a díky elektronické cigaretě tak může být odvykání mnohem jednodušší. Namísto šoku s okamžitým přestáním můžeme postupně a lehkých dávkách ubírat nikotinovou dávku ve směsích až se dostanete na hladinu, kdy je závislost víceméně poražena. To se vám tak může povést jak bez psychického, tak i fyzického šoku pro tělo z náhlého abstinování. Vyhnete se díky tomu různým zdravotním nepříjemnostem jako může být stres nebo náhlé hubnutí a přibírání váhy.

Používáme ověření věku Adulto